Mięso organiczne równie niezdrowe dla środowiska

Mięso organiczne równie niezdrowe dla środowiska
Na zdjęciu Mięso Beyond. Źródło: beyondmeat.com

Opublikowane niedawno w magazynie Nature badania, udowadniają, że produkcja mięsa na organicznych farmach jest równie szkodliwa dla środowiska co jej konwencjonalny odpowiednik.

Choć napis ORGANIC sprawia, że czujemy się mniej winni, musimy być w pełni świadomi konsekwencji wynikających z naszej diety. Opublikowane niedawno badania dotyczą emisji gazów cieplarnianych w przemyśle mięsnym. Ich wyniki potwierdzają, że zarówno organiczna, jak i ekologiczna produkcja mięsa, stanowią zagrożenie dla środowiska.

Choć produkcja gazów cieplarnianych w przemyśle hodowlanym pochodzi głównie z odchodów i wydalanego przez zwierzęta metanu, spory procent emisji generuje produkcja paszy. Ta wiąże się również z wycinką lasów, co staje się coraz większym problemem, szczególnie w Ameryce Południowej. Zwierzęta hodowane organicznie często pasą się jedynie trawą, albo naturalną paszą, co zmniejsza produkcje gazów na tym etapie. Zwiększa się ona dopiero gdy dodamy do równania dłuższe życie organicznie hodowanych zwierząt i mniejszy przychód mięsa z ich pogłowia.

Sami autorzy badań dostrzegają potrzebę wprowadzenia konkretnych regulacji, rekompensujących koszty ponoszone przez środowisko. Wprowadzenie podatku środowiskowego na produkty spożywcze, doprowadziłoby do zwiększenia kosztów konwencjonalnego mięsa o 40%. Jego roślinne odpowiedniki praktycznie nie zmieniłyby swojej ceny. Jak ujęła to Amelie Michalke, członkini grupy badawczej – Ceny kłamią. Koszty klimatyczne rosną i wszyscy je opłacamy – nie są one adekwatnie nałożone na najbardziej zatruwające środowisko produkty.

Dieta roślinna i mięsne odpowiedniki z laboratorium muszą w końcu wyprzeć mięso. Inaczej nie podołamy wyzwaniu w postaci kryzysu klimatycznego. Skoro do tej pory nie zadziałał ani argument zdrowia, ani empatii wobec zwierząt, może teraz zadziała argument ceny.

Badania dotyczące kosztów klimatycznych produktów odzwierzęcych udowadniają, że produkcja mięsa jest szczególnie szkodliwa dla środowiska. Jej koszt klimatyczny jest dziesięciokrotnie większy, niż produkcji nabiału i nawet 68 razy większy niż produktów roślinnych.